Innovatieve installaties zetten lokaal afval om in groene energie

Afval wordt vooral gezien als een probleem. Het inzamelen, vervoeren en verwerken kost enorm veel geld en is overwegend niet duurzaam. Bovendien is de westerse manier van verwerken – centraal en zo mogelijk gescheiden – onhaalbaar voor minder ontwikkelde landen die kampen met een slechte infrastructuur en grote afstanden.

Ketens verbinden

Lara van Druten ziet afval vooral als een mogelijkheid om groene energie op te wekken. Als Managing Director bij The Waste Transformers heeft zij de ambitie om lokaal met kleinschalige installaties afval om te zetten naar gas of brandstof. “Niet alleen hebben ontwikkelingslanden heel veel afval waar ze zich geen raad mee weten, ook is er een sterk groeiende behoefte aan energie”, vertelt Van Druten. “Onze installaties verbinden beide ketens en maken een regio zelfvoorzienend.” De behoefte aan kleinschalige afvalverwerking is er overigens niet alleen in ontwikkelingslanden; ook elders in de wereld kan die heel waardevol zijn.

Hoog rendement

Elk type afval heeft zijn eigen verwerkingsproces. Van Druten: “Wij hebben wereldwijd drie technologieën geselecteerd die afhankelijk van de lokale situatie met een hoog rendement het afval omzetten naar groene energie. Onze installaties hebben de omvang van een zeecontainer, zijn robuust en innovatief en kunnen vanaf 1000 kilo afval een hoog rendement behalen.” Twee systemen zetten gemengd afval om tot gas of deels gas en deels elektriciteit. Het derde systeem zet gemengd afval om in een brandstof met de kwaliteit van synthetische diesel.

Wetenschappelijke onderbouwing

In dit traject kreeg The Waste Transformers ondersteuning van innovatieadviseur Monique Wekking die het bedrijf vrijwel vanaf het begin volgt. “The Waste Transformers is een mooi voorbeeld van een bedrijf dat zich als ketencoördinator opstelt. Lara verzilvert de marktkansen die zij ziet door passende technologieën te zoeken en deze te koppelen aan landen en regio’s die met hun afval worstelen.” Via het netwerk van Wekking en de doorverwijzing naar het Europe Enteprise Network, heeft The Waste Transformers zich kunnen oriënteren op meerdere nieuwe technologieën. Van Druten: “Monique benadrukte het belang van de wetenschappelijke onderbouwing van onze ideeën, zo werken we samen met de Rijksuniversiteit Groningen, en heeft zij ons ondersteund bij onze strategie en het ontwikkelen van het businessmodel. Zo adviseerde zij ons om meer technologieën te zoeken dan de eerste die we hadden, om zo meerdere afvalstromen te kunnen bewerken. Op die manier kunnen we nu een totaalconcept aanbieden. Dergelijke adviezen zijn dus heel waardevol.”

Eerste contract binnen

Ruim een jaar na oprichting heeft The Waste Transformers zijn eerste contract, een concessie met Kameroen, kunnen sluiten. Met drie ministeries (Milieu, Landbouw en Energie) gaat het bedrijf aan de slag. In twee steden worden pilots uitgevoerd, er zijn overeenkomsten met lokale olie- en gasdistributeurs en de Universiteit van Buea zorgt voor de kennisoverdracht. Een tweede Afrikaans land toont grote interesse. “Er is grote behoefte aan een oplossing voor het afval en voor de vraag naar energie”, stelt Van Druten vast. “Wat het voor mij echter ook waardevol maakt, is dat wij lokale gemeenschappen de kans bieden geld te verdienen aan hun afval en tegelijkertijd het milieu een handje helpen.”