Persbericht: Slimme biovergister zet voedselafval bedrijven Amsterdam Zuidoost om in groene energie

AMSTERDAM, 12 juli 2023 – Het voedselafval van bedrijven uit Amsterdam Zuidoost, te beginnen met de Johan Cruijff ArenA en ING, waarna o.a. Amsterdam UMC (locatie AMC) en de Hogeschool van Amsterdam volgen, gaat met een slimme biovergister duurzaam en lokaal worden hergebruikt. Deze Waste Transformer zet niet consumeerbaar voedselafval om in lokale groene energie en organische meststoffen. De omgezette energie uit de biovergister, die naast de Johan Cruijff ArenA staat, zal door het stadion worden gebruikt. Het project levert in totaal jaarlijks zeven fulltimebanen op voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op termijn wordt ook het voedselafval van de wekelijkse markt in Zuidoost verwerkt. 

De verwachting is dat deze biovergister in Amsterdam Zuidoost in het eerste jaar per dag gemiddeld 350kg voedselafval omzet in energie en nutriënten. Opschaling naar 1800kg per dag ligt in de planning en gaat daarmee jaarlijks 92.000 kWh stroom opwekken. Dat is gelijk aan het jaarlijkse energiegebruik van 33 Nederlandse huishoudens. Het voedselafval wordt elke dag bij de deelnemende organisaties in Amsterdam Zuidoost opgehaald en lokaal in de Waste Transformer verwerkt. Naast de opgewekte elektriciteit, wordt de restwarmte omgezet in koude om het datacenter onder de Johan Cruijff ArenA te koelen. De Waste Transformer zorgt ervoor dat het vervoer van voedselafval uit Zuidoost aanzienlijk vermindert en er minder CO2 uitstoot is. Voor de waardevolle nutriënten uit het voedselafval wordt onderzocht hoe natuurlijke meststof weer kunstmest kan vervangen.  

Bewustzijn creëren om gedrag te veranderen
Er is nog onvoldoende bewustzijn over de negatieve impact van ons voedselafval en de mate waarin het onjuist verwerken hiervan sterk bijdraagt aan klimaatopwarming. Het storten van één kilo voedselafval op een vuilnisbelt produceert meer CO2 dan het storten van 25.000 kleine plastic flesjes. Het is voor het eerst dat bedrijven op deze schaal samen hun voedselafval verzamelen en duurzaam lokaal hergebruiken.

Officiele inwerkingstelling van de Waste Transformer naast de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam Zuidoost. Vlnr: Zita Pels, Wethouder o.a. Duurzaamheid, Energietransitie en Afval Gemeente Amsterdam, Tanja Dik CEO Johan Cruijff ArenA en Lara van Druten CEO The Waste Transformers.

Waste Transformer Amsterdam Zuidoost
Het project is een initiatief van Zuidoost Circulair, een consortium van lokale bedrijven in Amsterdam Zuidoost dat een duurzame oplossing zochten voor lokale afvalverwerking. Naast The Waste Transformers hebben ook de Johan Cruijff ArenA en gemeente Amsterdam een belangrijke rol gespeeld. De andere betrokken organisaties zijn ING, Amsterdam UMC (locatie AMC), Amsterdam Zuidoost, ABN-AMRO, Pantar, BAM, TNO, HvA, UvA en Royal HaskoningDHV.

“De kracht van het dagelijks zichtbaar inzamelen binnen de organisaties en direct lokaal verwerken creëert kansen om medewerkers te inspireren en te informeren. We willen mensen en bedrijven laten zien wat je kunt doen als je de handen in elkaar slaat.” aldus Lara van Druten, CEO bij The Waste Transformers. Er wordt met veel belangstelling naar dit unieke project gekeken. Niet in het minst vanuit de voetbalwereld: de Johan Cruijff ArenA wil een voorbeeldstadion zijn op het gebied van duurzaamheid. The Waste Transformers hebben een partnership gesloten met de UEFA. UEFA heeft het project en technologie al omarmd vindt het een lichtend voorbeeld voor andere stadions wereldwijd die willen verduurzamen.”

Het project wordt tevens ondersteund door de Europese Unie en de Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en is mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19-pandemie.

Over The Waste Transformers: 
The Waste Transformer ontwikkeld en bouwt kleinschalige biovergisters die op de locatie geplaatst worden waar voedselafval ontstaat. Het voedselafval wordt in dit modulaire systeem omgezet in hernieuwbare energie en de nutriënten kunnen worden hergebruikt. Ze zijn actief in Nederland en ver daarbuiten.

Do you want to follow us on social media? Give us a page like on Facebook, Twitter, LinkedIn and Instagram

Curious how our installation works? Watch our short movie here.

Become a frontrunner in your industry

Hotels

Airports

Universities

Communities

More industries

Get in contact with us to learn more about the possibilities of using an installation on your site to generate value from waste.
> Return to other news